Τίποτε δεν είναι πιο δυνατό…

Τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα που ο καιρός της έχει φτάσει!

Ατομικά δικαιώματα, ελεύθερη οικονομία, ανοιχτή κοινωνία!

Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Φιλελεύθερα μπροστά!

Φιλελεύθερη Συμμαχία

ένα νέο κόμμα

από νέους ανθρώπους

για μια νέα Ελλάδα

www.greekliberals.net