Πρόσφατες οικονομικές ειδήσεις και αναλύσεις

ΙΟΒΕ: Προτάσεις για συγκράτηση τιμών σε βασικά τρόφιμα και ποτά

Οκτώ προτάσεις διατυπώνει το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον περιορισμό των επιπτώσεων που ήδη καταγράφονται στις τιμές βασικών τροφίμων και ποτών από την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών που αποσκοπούν στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Το Τμήμα Έρευνας Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών του ΙΟΒΕ προτείνει τα εξής: – Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή των βιοκαυσίμων στο σύνολο των καυσίμων για τις μεταφορές θα πρέπει να είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός, προκειμένου να αφεθεί η ευελιξία στη χώρα μας για την ανάπτυξη εκείνης της ανανεώσιμης ενέργειας που είναι καταλληλότερη για το έδαφός της και τη διαθεσιμότητα των φυσικών της πόρων και να αποτραπούν στρεβλώσεις της αγοράς και ελλείψεις πρώτων υλών αναντικατάστατων για την παραγωγή τροφίμων. – Η στρατηγική της χώρας μας να εστιάσει για αρχή στην επίτευξη του 5,75% (που είναι ο επί του παρόντος στόχος), αφού το 10% δε φαίνεται να συγκλίνει με τη διαθεσιμότητα των πόρων της Ελλάδας. – Να γίνει μια πλήρης αξιολόγηση του αντίκτυπου (impact assessment) αυτού του στόχου στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. – Να αναθεωρηθούν οι δασμοί και οι ποσοστώσεις των εισαγωγών ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητικός ανεφοδιασμός γεωργικών πρώτων υλών και βιοκαυσίμων. – Να διασφαλιστεί ότι η βασική διάθεση των αγροτικών προϊόντων θα είναι προς την παραγωγή τροφίμων. – Να αξιολογηθεί προσεκτικά ο αντίκτυπος των πολιτικών που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη διαθεσιμότητα γης και πρώτων υλών, καθώς και στις τιμές τους. – Να διασφαλιστεί ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας σε διαθεσιμότητα πόρων και τεχνολογία και θα αποτρέπει διαστρεβλώσεις της αγοράς και κερδοσκοπία. – Να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο ομαλή αγροτική παραγωγική δραστηριότητα, ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις κρίσης στην τροφική αλυσίδα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Με αφορμή τις αρνητικές εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, δήλωσε: «Η άνοδος των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών στη χώρα μας, λόγω των αρνητικών διεθνών συγκυριών, απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις στην αγορά, προκειμένου να αμβλυνθούν οι παρενέργειες που προκαλεί τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή. Πρωτίστως, απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα στους τομείς των καυσίμων και των τροφίμων με παράλληλη απελευθέρωση των υπηρεσιών στις μεταφορές. Στον τομέα των καυσίμων, ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε πρόσφατη απόφασή της, προτείνει την ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής πώλησης, με την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων, όπως την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την αδειοδότηση και τους όρους λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με σκοπό την είσοδο στην αγορά νέων δυνητικών ανταγωνιστών. Το ΕΒΕΑ συμφωνεί απόλυτα στην άρση των περιορισμών του ανταγωνισμού και επαναφέρει την πρόταση για τη δημιουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων στους χώρους υπεραγορών, καθώς η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία έχουν αποδείξει ότι μπορούν έτσι να διαμορφωθούν χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, το ΕΒΕΑ προτείνει την προώθηση δέσμης μέτρων αλλά και κινήτρων τόσο για την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων όσο και τον εκσυγχρονισμό τους, με την αυτοματοποίηση των αντλιών (self service), που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους και κατ’ επέκταση στη συμπίεση των τιμών. Στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα των αγροτικών προϊόντων, το ΕΒΕΑ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στη δημιουργία δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων και στις 13 περιφέρειες της χώρας, τα οποία θα λειτουργούν με όρους χρηματιστηρίου. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ίδιους τους παραγωγούς, κάτω από συγκεκριμένους όρους και κριτήρια, να αποκτήσουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Με τα μέτρα αυτά, είναι βέβαιο ότι θα αποδυναμωθεί ο ρόλος των μεσαζόντων, θα υπάρξει διαφάνεια στις τιμές και θα αμβλυνθεί η ψαλίδα μεταξύ τελικών τιμών και τιμών παραγωγού. Ακόμη, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δραστηριοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων στον τομέα της διακίνησης και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, ώστε να μπορούν να προωθούν στην κατανάλωση τα προϊόντα, χωρίς υπερβολικές επιβαρύνσεις. Σε ό,τι αφορά το μείζον ζήτημα των ανατιμήσεων των προϊόντων που έχουν ως πρώτη ύλη τα δημητριακά και κυρίως του άρτου, το ΕΒΕΑ καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τους μεγάλους περιορισμούς που θέτει η πρόσφατη νομοθεσία στη διάθεση του ψωμιού τύπου bake off (από προψημένη ζύμη). Το ψωμί αυτό παράγεται από τις αρτοβιομηχανίες και διατίθεται από τα σούπερ μάρκετ κατά γενική ομολογία σε χαμηλότερες τιμές από εκείνο των αρτοποιών, ενώ κατέχει υψηλά μερίδια αγοράς σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αλλά και στην ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος στη χώρα μας».

Eλλειμμα ανταγωνιστικότητας στην ελληνική βιομηχανία και το 2006

Eλλειμμα ανταγωνιστικότητας στην ελληνική βιομηχανία διαπιστώνει η Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων στην ετήσια επισκόπηση του κλάδου, για το 2006, καθώς μόνο το 14% των μεταποιητικών επιχειρήσεων μπορεί να χαρακτηριστεί πραγματικά ανταγωνιστικό. Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνολική εικόνα της βιομηχανίας έδωσε την αίσθηση ενός συνόλου επιχειρήσεων που κατάφερε να βελτιώσει τις επιδόσεις του, αλλά δεν κατόρθωσε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Αν και η χρονιά ξεκίνησε με καλούς οιωνούς, γεγονός που διαφάνηκε από την ισχυρή ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής τους πρώτους μήνες του 2006, στο δεύτερο εξάμηνο παρατηρήθηκε σχετική επιβράδυνση με αποτέλεσμα τα έσοδα να διαμορφωθούν πάνω από τα 3 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις να παρουσιάσουν αύξηση 14,3% και τα κέρδη προ φόρων να ενισχυθούν κατά 18,2%. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της Kantor, σημαντική βελτίωση κερδών σημείωσαν η μεταλλουργία, τα μεταλλικά προϊόντα, τα χημικά, η εξόρυξη, η ένδυση, ο καπνός και προϊόντα του, ενώ έντονη συρρίκνωση παρατηρήθηκε στον κλάδο των παραγώγων πετρελαίου, των τροφίμων, του ηλεκτρολογικού υλικού και της υπόδησης. Απογοητευτική ήταν για ακόμα μια χρονιά η εικόνα της κλωστοϋφαντουργίας, των μεταφορικών μέσων, του χαρτιού και της μικροβιομηχανίας, με τους κλάδους αυτούς να παραμένουν ζημιογόνοι παρά την αύξηση των πωλήσεων. Με βάση το μέσο όρο κερδοφορίας και τη μέση αύξηση των πωλήσεων κατά την τελευταία τριετία, η Kantor κατηγοριοποίησε 1.814 ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις με πωλήσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ ως εξής:

1) Το 14% των επιχειρήσεων (256 μονάδες) μπορούν να χαρακτηριστούν «Ανταγωνιστικές».

2) Το 47% των επιχειρήσεων (850 μονάδες) είναι «Δυνητικά Ανταγωνιστικές».

3) Το 39% των επιχειρήσεων (708 μονάδες) αξιολογούνται ως «Μη Ανταγωνιστικές».

Οι «Ανταγωνιστικές» και οι «Δυνητικά Ανταγωνιστικές» επιχειρήσεις δημιουργούν το 82% των πωλήσεων, το 100% των λειτουργικών κερδών και το 100% των κερδών προ φόρων, το 70% των παγίων, το 74% των ιδίων κεφαλαίων και το 72% των απασχολούμενων κεφαλαίων. Στον αντίποδα βρίσκονται οι «Μη Ανταγωνιστικές» επιχειρήσεις, οι οποίες υπολογίζεται πως καταστρέφουν συστηματικά αξία ίση με 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s