Συγκέντρωση υπογραφών για πάρκα στην Αθήνα

ΟΧΙ ΕΝΑ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ! ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΑΡΚΑ!

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κείμενο συγκέντρωσης υπογραφών φορέων και πολιτών

Πρόταση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια της διαβούλευσης που ξεκίνησε στις 26 Νοεμβρίου 2007 για το Πάρκο του Ελληνικού

Αναφορικά με την μετατροπή του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού σε πάρκο ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ . Σουφλιάς αναγνωρίζει σε σχετικό δελτίο τύπου της 16ης Ιανουαρίου 2008 ότι το Πάρκο του Ελληνικού είναι μία υπόθεση που αφορά τους κατοίκους ολόκληρου του Λεκανοπεδίου και κατά συνέπεια τα οφέλη από την αξιοποίηση του χώρου του Παλαιού Αεροδρομίου πρέπει να διαχυθούν σε όλη την Αττική και Πειραιά ιδίως στις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές τους.

Επίσης αναγνωρίζει στο ίδιο δελτίο τύπου της 16ης Ιανουαρίου 2008 ότι οι τέσσερεις Δήμοι της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού είναι πραγματικά πολύ προνομιούχοι από απόψεως φυσικού περιβάλλοντος αφού απολαμβάνουν ταυτόχρονα τον Υμηττό και τον Σαρωνικό και προβλέπεται να αποκτήσουν ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα σε αστική περιοχή στον κόσμο.

Όμως παρά τις δύο προηγούμενες διαπιστώσεις, τις οποίες και συμμεριζόμαστε, δεν θέτει ως άμεση προτεραιότητα, όπως θα όφειλε, την άμεση δημιουργία πάρκων στις υποβαθμισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου στη βάση της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών του λεκανοπεδίου και των δήμων στους οποίους αυτοί κατοικούν.

Πιο συγκεκριμένα, η θέση του Υπουργού κ. Γιώργου Σουφλιά όπως αποσαφηνίστηκε, αναφέρει ότι η επιφάνειά του μεγαλύτερου Πάρκου στην Ευρώπη θα είναι 6.000 στρέμματα και θα βρίσκεται σε επαφή με τα 500 στρέμματα του Γκολφ της Γλυφάδας, δημιουργώντας μία ενιαία έκταση επιφάνειας 6.500 στρεμμάτων. Από αυτή την έκταση θα χρησιμοποιηθεί έκταση 300 στρεμμάτων για την κατασκευή και συντήρηση του Πάρκου, αλλά και για την εξασφάλιση πόρων για τη σύσταση «Πράσινου Ταμείου» που θα χρηματοδοτήσει έργα ανάπλασης και πρασίνου σε όλη την Αττική ιδίως στις πιο επιβαρημένες – υποβαθμισμένες περιοχές.

Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Σουφλιά υλοποιείται άμεσα και σίγουρα ένας τεράστιος χώρος πρασίνου 6.500 στρεμμάτων σε τέσσερεις δήμους που κάθε άλλο παρά υποβαθμισμένοι είναι, ενώ στα εκατομμύρια των υπόλοιπων κατοίκων των δήμων του λεκανοπεδίου αναλογούν 300 μόνο στρέμματα. Σημειωτέον ότι ακόμα και αυτά τα 300 στρέμματα που θα χρηματοδοτήσουν το «Πράσινο Ταμείο» δεν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για έργα ανάπλασης και πρασίνου σε όλη την Αττική καθώς το ταμείο αυτό θα καλύψει και τα έξοδα για την κατασκευή και συντήρηση του Πάρκου του Ελληνικού.

Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή τη κατανομή και ερωτάμε τον κ. Σουφλιά με βάση ποιό υπολογισμό κατέληξε σε αυτήν. Η απαράδεκτη αυτή κατανομή δημόσιας περιουσίας αποτελεί εμπαιγμό για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου που υπόκεινται σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης και οι οποίοι αξιώνουν τουλάχιστον ίσο μερίδιο οφέλους από τη μετατροπή του αεροδρομίου του Ελληνικού σε πάρκο.

Για τον λόγο αυτό απαιτούμε:

  1. Πώληση με διεθνή διαγωνισμό του συνόλου της έκτασης του αεροδρομίου του Ελληνικού για εκμετάλλευση ήπιας ανάπτυξης με σχεδιασμό φιλικό προς το περιβάλλον. Η πολεοδόμηση του χώρου μπορεί να προσφέρει μια νέα ανθρώπινη πόλη μέσα στην πόλη, με ελεύθερους χώρους και υψηλή ποιότητα ζωής.
  2. Διανομή των εσόδων από την πώληση αυτή σε όλους τους δήμους της Αττικής και του Πειραιά με νομική υποχρέωση τους να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά αποκλειστικά για αγορά οικοπέδων και τη μετατροπή τους σε πάρκα.
  3. Ο υπολογισμός του ποσού που θα αναλογεί σε κάθε δήμο βασίζεται στην αρχή της παροχής ίσου μεριδίου οφέλους από τη μετατροπή του αεροδρομίου του Ελληνικού σε κάθε κάτοικο κάθε δήμου της Αττικής και του Πειραιά. Κατά συνέπεια το ποσό που θα προέλθει από την πώληση της έκτασης του αεροδρομίου του Ελληνικού θα διαιρεθεί δια του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Αττικής και του Πειραιά όπως αυτός καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή των κατοίκων της χώρας και κάθε δήμος θα λάβει, αναλογικά, το μερίδιο που του αντιστοιχεί με βάση τον αριθμό των κατοίκων του.
  4. Ο δήμος του Ελληνικού, όπως και οι όμοροι δήμοι θα λάβουν και αυτοί το μερίδιο που τους αναλογεί με βάση τον προαναφερθέντα υπολογισμό.
  5. Η διανομή των ποσών αυτών στους δήμους της Αττικής και του Πειραιά θα γίνει με απευθείας καταβολή του ποσού που τους αναλογεί, χωρίς τη μεσολάβηση «Πράσινου Ταμείου».

Με αυτόν τον τρόπο το κράτος με τη συνεργασία των Δήμων της Αττικής και του Πειραιά θα διασφαλίσει τη δημιουργία πάρκων για όλους τους κατοίκους. Θα κάνει τη μεγαλύτερη αναδιανομή γης στην ιστορία της πόλης, θα προχωρήσει στην μεγαλύτερη περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών της και θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Με την υλοποίηση της πρότασης και τα δεκάδες νέα πάρκα που θα δημιουργηθούν, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και του μικροκλίματος όλων των περιοχών της πόλης θα είναι μοναδική.

Η πρόταση αυτή κατατίθεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια της διαβούλευσης που ξεκίνησε στις 26 Νοεμβρίου 2007 για το Πάρκο του Ελληνικού και η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος Ιανουαρίου 2008. Αν η κυβέρνηση επιμείνει στη δημιουργία του «μεγαλύτερου πάρκου της Ευρώπης», την προτρέπουμε να αποκαταστήσει, να αναβαθμίσει και να αναπτύξει τους ορεινούς δασικούς όγκους της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υμηττού, αποδίδοντάς τους για χρήση Πάρκου στους πολίτες.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι ζητούν την υιοθέτησή της πρότασης τους αυτής, τη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου και την υποβολή του προς ψήφιση στη Βουλή. Από τη σχετική ψηφοφορία στη Βουλή συνιστάμε να απόσχουν οικειοθελώς, για λόγους δεοντολογίας, όσα μέλη του Κοινοβουλίου διαμένουν ή διαθέτουν ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού ώστε να μην υπάρξει ίχνος υποψίας ότι με τη ψήφο τους αυτή αποβλέπουν στις υπεραξίες που θα δημιουργηθούν από τη μετατροπή του παλαιού αεροδρομίου σε πάρκο.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εξουσιοδοτούν τη συντονιστική επιτροπή της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ να συνεχίσει τη προώθηση της πρότασης αυτής με κάθε νόμιμο μέσον εφόσον αυτή απορριφθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή/και δεν υπερψηφιστεί στη Βουλή.

(αφήστε σχόλια σε αυτό το post αν θέλετε να συμμετέχετε. Θα επικοινωνήσω μαζί σας. Σύντομα θα δώσω και πιο αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμμετοχή. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και οι τρόποι φυσικής συγκέντρωσης υπογραφών)

Advertisements

One thought on “Συγκέντρωση υπογραφών για πάρκα στην Αθήνα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s