Έρευνα για την Φτώχεια στην Ελλάδα

Η Κάπα Research πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα για την Φτώχεια στην Ελλάδα από το Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2007 σε συνολικό δείγμα 6.089 ατόμων -τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικά κοινά (άστεγους, φτωχούς, μετανάστες)- σε συνεργασία με το London School of Economics.

FTOXEIA KAPA RESEARCH EBEA