ο φιλελεύθερος…

Kαι ακαρτέρει και ακαρτέρει, φιλελεύθερη λαλιά,
ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι, από την απελπισιά,

Διονύσιος Σολωμός (από τον Ύμνο στην Ελευθερία)

“Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι· θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία.”
Ανδρέας Κάλβος

όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο  theodore DOT karaoulanis AT gmail DOT com